Основной форум-портал радиолюбителей КВ/УКВ Радиосканер.UA,Радиомониторинг,Радиосистемы,Радиосвязь,Радиопортал.(Антенны кв/укв,трансиверы,трансляции,си-би,частоты,мкс,спутники,новости,приборы,телефон,DX кластер,QRZ.RU,CQHAM.RU,CallBook,ризограф,другое).

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Лру.

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

ВСТУП
ГОЛОВНА ІДЕЯ СПІЛКИ:
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ створена і працює для кожного радіоаматора
ЗАГАЛЬНА МЕТА ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ»:
Забезпечення та захист спільних інтересів радіоаматорів у сфері прикладного радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та аматорського радіоспорту на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору місця діяльності, рівноправності перед законом, відсутності майнового інтересу всіх членів, прозорості, відкритості, публічності та створення в Україні таких соціальних умов, які б стимулювали залучення широких верств населення юного та дорослого віку до занять радіоаматорством, встановлення партнерських відносин між ВЛР та місцевими радіоаматорськими об’єднаннями, органами влади та самоврядування, громадянами України, інтеграція та поглиблення співпраці з міжнародними радіоаматорськими об’єднаннями.
м. Київ, 2014 р.
1. Пріоритет закону
Приведення діяльності Громадської спілки «Всеукраїнська ліга радіоаматорів» (далі - ВЛР), як правонаступника Ліги радіоаматорів України, відповідно до вимог законодавчих актів та нормативних документів, зокрема:
- діловодства, обліку членів ВЛР та використання членських внесків, своєчасного реагування на звернення громадян, фінансової діяльності ВЛР;
- впровадження регламенту проведення конференції ВЛР у частині можливості голосування кожним радіоаматором-членом ЛРУ, чіткого розподілу повноважень посадових осіб ВРЛ, Штаб-квартири, у т.ч. бюро, комітетів, колегій та Ревiзiйної комісії;
- розробка нового Регламенту аматорського радіозв’язку з урахуванням підвищення вихідної потужності аматорських радіостанцій, розширення частотного ресурсу, роботи різних репітерів тощо відповідно до декларацій ITU та 1-го району IARU;
- запровадження результативної роботи в дорадчих та консультативних органах профільних органів центральної влади та об’єднань з питань відстоювання інтересів радіоаматорів, роботи з нормативною базою, ресурсної підтримки ВЛР та громадських організацій – членів ВЛР;
- запровадження професійного правового захисту членів ВЛР шляхом створення в структурі ВЛР відповідного бюро, укладання договору між ВЛР та юридичною фірмою для правового супроводу вирішення спірних питань з урахуванням часткової ресурсної компенсації з боку ВЛР витрат на обслуговування членів ВЛР.
2. Відкритість, доступність, популяризація радіоаматорства
2.1. Популяризація діяльності ВЛР, громадських організацій – членів ВЛР, Філій ВЛР, радіоаматорів та радіоспортсменів шляхом підготовки та видання поліграфічних матеріалів, знаків та емблем ВЛР, прапорів, кашкетів, тенісок, членських посвідчень, календарів, електронних матеріалів на CD – носіях, вдосконалення та розширення роботи веб-сайту ВЛР, запровадження спеціалізованого технічного порталу тощо.
2.2. Проведення радіоаматорських виставок, показових сеансів радіоаматорського зв’язку, елементів спортивних радіозмагань, активізація проведення “круглих столів“, семінарів, конференцій або форумів щодо розвитку радіоаматорства та радіоспорту.
2.3. Популяризація радіоаматорства через дні відкритих дверей на колективних аматорських радіостанціях з можливим доступом широких верст населення, школярів та студентів з показом елементів популяризації України та патріотизму до України.
3. Підтримка дітей та молоді
3.1. З метою консолідації зусиль, спрямованих на підтримку технічної творчості дітей та молоді, виявлення та розвиток лідерських якостей і отримання навичок взаємодії з державними структурами та громадськими об’єднаннями, опрацювати питання створення при ВЛР молодіжної радіоаматорської організації та забезпечити практичну допомогу у створенні та роботі колективних аматорських радіостанцій при школах, інших учбових закладах, дитячих та молодіжних таборів відпочинку.
3.2. На підставі загальноукраїнських Програм підтримки дітей та молоді розробити, надати для громадського обговорення та затвердження загальної Програми ВЛР підтримки дітей та молоді за напрямками радіоаматорства, аматорського зв’язку та радіоспорту, відповідні місцеві Програми, які подати на розгляд та затвердження до місцевих органів влади та самоврядування.
3.3. Вивчити передовий досвід роботі з молоддю в європейських радіоаматорських організаціях та ARRL, впровадити в діяльність ВЛР та громадських організацій – членів ВЛР.
3.4. Разом з Міністерством освіти та науки, Міністерством Соціальної політики, Міністерством Оборони, профільними учбовими закладами 3 та 4 рівнів опрацювати питання щодо сприяння в навчанні, подальшому працевлаштуванні та службі в рядах збройних сил молоді (радіоаматорів і радіоспортсменів – членів ВЛР) за напрямками спорідненими з аматорським радіозв’язком і технічним конструюванням.
4. Підтримка радіоаматорів похилого віку, з обмеженими фізичними
можливостями та ветеранів війни
4.1. Визначити категорії радіоаматорів – осіб похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями, радіоаматорів-інвалідів учасників АТО за рівнем груп інвалідності; радіоаматорів-учасників ВВВ (членів і не членів ВЛР) як сферу відповідальності та діяльності комітету з підтримки радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
4.2. Започаткувати та проводити аматорській радіо-марафоні “Пам’ять”, відзначення Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, визволення України від фашистських загарбників.
4.3. Заснувати фонд підтримки радіоаматорів похилого віку, в тому числі шляхом бюджетного планування, благодійних акцій та за рахунок допомоги спонсорів.
4.4. На місцевому рівні організовувати взаємодію та співпрацю з відповідними державними соціальними та медичними структурами щодо захисту законних прав та обслуговування радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями, започаткувати інститут радіоаматорів-волонтерів та ввести практику персонального шефства над радіоаматорами дітьми та молоддю-інвалідами, одинокими інвалідами та людьми похилого віку, які потребують соціальної реабілітації
5. Розвиток аматорського радіоспорту
5.1. Створити оптимальну структурну систему суб’єктів радіоспорту та побудову структурної системи з радіоспорту в ВЛР, з урахуванням отримання в установленому законами порядку статусу для ВЛР «національна спортивна федерація радіоспорту».
5.2. З метою проведення єдиної політики в сфері радіоспорту, розробити, надати для громадського обговорення та затвердити „Національну програму розвитку аматорського радіоспорту в Україні” та на її підставі розробити „Регіональні програми розвитку аматорського радіоспорту та фінансової підтримки”, які подати в установленому порядку на розгляд та затвердження до органів місцевого самоврядування.
5.3. Створити всеукраїнську та регіональні центри тренування та проведення спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів з аматорського радіоспорту, систему підготовки спортивного резерву шляхом максимально можливого залучення до дисциплін радіоспорту дітей та молоді, впровадження ефективної системи підготовки спортсменів збірних команд України з аматорського радіоспорту за вагомими міжнародними змаганнями, на безоплатної основі судів ВЛР з радіоспорту та судів з радіоспорту інших установ на платної основі.
5.4. Провести ревізію спортивних заходів (міжнародних, всеукраїнських тощо), які проводяться під егідою ВЛР, за сприянням ВЛР, на відповідність умов оптимальної ресурсної підтримки з боку ВЛР та з боку громадських організацій – членів ВЛР, спонсорів та оптимізувати, розповсюдити інформацію про українських менеджерів комітетів з організації престижних міжнародних змагань з аматорського радіоспорту.
5.5. Запровадити заходи з профілактики шкідливих звичок (наркотичної залежності, алкоголізму, тютюнопаління тощо) і асоціальної поведінки у молоді через залучення до аматорського радіоспорту, створення наглядної агітації з проведення спортивних змагань.
6. Дипломні програми та дипломні заходи
6.1. Провести перегляд дипломних програм в національному радіоаматорському середовищі та дипломних заходів за рівнем: престижних міжнародних під егідою радіоаматорських організацій іноземних держав; міжнародних під егідою ВЛР; міжнародних під егідою інших організацій та установ; всеукраїнських під егідою ВЛР; всеукраїнських під егідою інших організацій та установ; територіальних, місцевих тощо та узагальнену інформацію з посиланням на умови виконання опублікувати для ознайомленні та участі радіоаматорів в дипломних програмах.
6.2. Організувати співпрацю з організаторами престижних міжнародних дипломних програм іноземних держав та в разі відсутності українських менеджерів за таких дипломними програми, за сприянням ВЛР організувати їх призначення, розповсюдження інформації на спеціалізованому веб-сайті ВЛР.
7. Ресурсний та матеріально-технічний розвиток ВЛР
7.1. Оптимізувати планування та витрати коштів ВЛР за рахунок проведення засідань Виконавчій Ради, Координаційної Ради, Конференцій ВЛР за допомогою електронних засобів зв’язку, діяльності національного QSL-бюро у частині фінансових витрат на відправлення та отримання QSL-карток, розширення його роботи за підвищеною абонентною платою для радіоаматорів – не членів ВЛР тощо.
7.2. Запровадити надходження додаткових коштів на рахунок ВЛР шляхом видання та платного розповсюдження різноманітних поліграфічних матеріалів, членських посвідчень, значків та емблем ВЛР, прапорців, кашкетів, тенісок, календарів, іншої атрибутики з емблемою ВЛР, електронних матеріалів на CD- носіях тощо.
7.3. Спрямувати зусилля для отримання додаткової фінансової підтримки за рахунок державних бюджетних коштів, пошуку на постійної та одноразової основі спонсорів і меценатів для підтримки діяльності ВЛР, філій ВЛР та громадських організацій – членів ВЛР, окремих спортивних та організаційних заходів.
7.4. За рахунок дворічного накопичення заощаджених коштів, благодійних і добровільних внесків та пожертвувань, одноразового (на рік) підвищення тарифу на відправку QSL-карток тощо придбати приміщення для Штаб-квартири ВЛР або взяти приміщення в довгострокову оренду з правом викупу у власність ВЛР.
7.5. Обладнати в Штаб-квартирі ВЛР головну колективну аматорську КХ та УКХ радіостанцію, аматорську технічну лабораторію та центральний підрозділ РАС.
Повна версія Перспективної програми розвитку та діяльності ВЛР додається нижче.
Організаційний комітет з проведення конференції

2

ЗАГАЛЬНА МЕТА ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ»:
Забезпечення та захист спільних інтересів радіоаматорів у сфері прикладного радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та аматорського радіоспорту на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору місця діяльності, рівноправності перед законом, відсутності майнового інтересу всіх членів, прозорості, відкритості, публічності та створення в Україні таких соціальних умов, які б стимулювали залучення широких верств населення юного та дорослого віку до занять радіоаматорством, встановлення партнерських відносин між ВЛР та місцевими радіоаматорськими об’єднаннями, органами влади та самоврядування, громадянами України, інтеграція та поглиблення співпраці з міжнародними радіоаматорськими об’єднаннями.
ГОЛОВНА ІДЕЯ СПІЛКИ:
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ
створена і працює для кожного радіоаматора
1. Загальні положення
Головними напрямками розвитку ВЛР повинні стати особиста індивідуальність, унікальність, ініціатива, творчість, новий підхід до розв’язання питань розвитку різних напрямів радіоаматорства, особистих проблем радіоаматора, захист його інтересів.
Актуальність Перспективної програми розвитку та діяльності ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ» (далі – Програми) обумовлена зростанням і зміцненням ролі громадських організацій в державі, побудові свідомого громадянського суспільства, підвищенням активності членів ВЛР в розбудові демократії, самоврядного проведення своєї діяльності на принципах невтручання органів влади, вдосконаленням системи забезпечення та механізму діяльності ВЛР у вигляді системи правової саморегуляції, підвищенні ролі та авторитету ВЛР за напрямками радіоаматорської діяльності в нашій держави та на міжнародному рівні.
Програма спрямована на підтримку статутної діяльності ВЛР та окремих радіоаматорських громадських організацій – членів ВЛР.
Учасниками Програми виступають: сама ВЛР, громадські радіоаматорські організації – члени ВЛР, радіоаматори як фізичні особи – члени ВЛР, інші громадські радіоаматорські організації та окремі радіоаматори, в т.ч. діти і молодь – юні радіоаматори та члени радіогуртків.
Програма визначає основні пріоритетні напрямки діяльності та форми розвитку, без визначення конкретних термінів, виконавців і фінансового забезпечення. Для цього розроблятимуться окремі Програми за напрямами розвитку та діяльності ВЛР або інші внутрішні документи, які після громадського обговорення затверджуватимуться Координаційною Радою ВЛР, та за якими здійснюватиметься громадській контроль і прозора звітність.
2. Пріоритет закону
Приведення діяльності ВЛР, як правонаступника Ліги радіоаматорів України, відповідно до вимог законодавчих актів та нормативних документів.
2.1.1. Розробка та провадження супутніх документів до статуту ВЛР:
(Виконавчий директор Штаб-квартири ВЛР, Штаб-квартира ВЛР, ініціативна група)
- Регламент проведення Конференції;
- Положення про Ревізійну комісію;
- Положення про відокремлений підрозділ;
- Положення про організацію централізованого обліку членів;
- Положення про надходження та порядок використання коштів;
- Наказ ВЛР «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику»;
- Положення про Штаб-квартиру ВЛР та структурні підрозділи Штаб-квартири;
- Положення про комітети та колегії ВЛР.
2.1.2. Розробка і затвердження Інструкції з діловодства та впровадження її в практичну діяльність, впровадження електронного та паперового обліку членів ВЛР – громадських організацій та фізичних осіб.
2.1.3. Розробка, затвердження Інструкції про звернення громадян, запровадження особистого прийому членів ВЛР керівниками ВЛР через Інтернет.
2.1.4. Забезпечення участі в роботі конференцій ВЛР всіх фізичних осіб – членів ВЛР через програмний комплекс забезпечення індивідуального голосування.
2.1.6. Подання документів до Міністерства молоді та спорту на конкурс для отримання статусу ВЛР «національного радіоаматорського спортивного об’єднання».
2.2. Співпраця та взаємодія з органами державної влади та органами місцевого самоврядування
(Виконавчий директор штаб-квартири ВЛР, штаб-квартира ВЛР, громадські організації – члени ВЛР, філії ВЛР, ініціативна група)
2.2.1. Визначення державних профільних органів та громадських об’єднань, з якими може співпрацювати ВЛР та делегувати своїх представників в консультативні та дорадчі органи, такі як Міністерство молоді та спорту, Міністерство освіти та науки, Міністерство оборони України, Міністерство з надзвичайних ситуацій, НКРЗІ, УДРЦ, ТСО України тощо, з визначенням чітких позицій щодо планів роботи за нормативною базою, матеріально-ресурсної підтримки та вирішення різноманітних організаційних і технічних питань, пов’язаних з радіоаматорством та радіоспортом.
2.2.2. Визначення профільних органів місцевої влади, місцевого самоврядування та їхніх структурних підрозділів, рекомендованих (за напрямами) для співпраці громадських радіоаматорських організацій – членів ВЛР або філій ВЛР щодо необхідності ресурсної підтримки та вирішення проблемних питань для радіоаматорів та радіоспортсменів.
2.2.3. Делегування членів ВЛР для участі, в порядку визначеному нормативно-правовими актами, в роботі комісій з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки технічного стану аматорських радіостанцій.
2.2.4. Запровадження уніфікованої системи визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій, перевірки технічного стану радіоаматорської апаратури, підготовки документації, спрощення процедури оформлення дозволів на право експлуатації аматорських радіостанцій і отримання спеціальних кличних знаків – позивних сигналів, за принципом «єдиного вікна».
2.2.5. Створення та розширення діяльності Радіоаматорської аварійно-рятувальної служби ВЛР (за окремим Планом), запровадження практичної взаємодії на центральному та місцевому рівнях з підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій при МВС України з метою участі в моніторингу та реагуванні на виникнення надзвичайні ситуації та під час їх ліквідації.
2.2.6. Для підвищення освітнього та професійного рівня центрального керівного складу ВЛР, керівників ВЛР на місцях, керівників громадських радіоаматорських організацій – членів ВЛР, керівників філій ВЛР та осіб перспективного резерву, прийняття участі в семінарах і тренінгах, які проводяться МЮ України та Державним реєстром України з питань правової організації діяльності громадських об’єднань в Україні.
2.2.7. З метою громадського обговорення, узагальнення пропозицій та їх надання у відповідні установи-розробники, запровадити регулярне опублікування на сайті ВЛР проектів нормативних документів органів центральної влади (профільних установ), що стосуються радіоаматорів та радіоспортсменів і впливають на їх заняття з питань радіоаматорства та радіоспорту.
2.2.8. Для популяризації аматорського радіозв’язку і підвищення суспільного значення радіоаматорства, запровадити проведення під час загальнодержавних та місцевих святкувань, за погодженням з органами центральної влади та місцевого самоврядування, роботу аматорських радіостанцій спеціальними кличними знаками (позивними сигналами) в місцях масових заходів на позиціях тимчасового розгортання.
2.3. Правова підтримка членів ВЛР
(Виконавчий директор Штаб-квартири ВЛР, профільні віце-президенти, Штаб-квартира ВЛР, профільні комітети, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР)
2.3.1. В структурі Штаб-квартирі ВЛР передбачити створення комітету з правової підтримки діяльності ВЛР та правової допомоги радіоаматорам України.
2.3.2. Для професійного правового захисту радіоаматорів України укласти договір між ВЛР та юридичною фірмою (на конкурсних засадах) для правового супроводу вирішення спірних питань з урахуванням часткової ресурсної компенсації з боку ВЛР витрат на обслуговування членів ВЛР.
2.3.3. Здійснення заходів щодо реалізації використання радіочастотного ресурсу радіоаматорами відповідно до імплементованих Україною рішень Міжнародного Союзу електрозв’язку з урахуванням європейських стандартів та 1-го району IARU.
2.3.4. Здійснення заходів щодо приведення до прийнятих європейських норм максимальних рівнів вихідної потужності в залежності від категорій аматорських радіостанцій.
2.3.5. Розробка проекту Регламенту аматорського радіозв’язку України і після громадського обговорення подання на затвердження до НКРЗІ України.
2.3.6. Розробка разом з УДЦР уніфікованих нормативних документів з визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій, перевірки технічного стану аматорських радіостанцій, підготовка документів для зручності отримання дозволів на право експлуатації аматорської радіостанції (спеціальних позивних сигналів – кличних знаків) для членів ВЛР за принципом «єдиного вікна».
2.3.7. Напрацювання разом з юридичною фірмою, НКРЗІ, УДЦР та іншими установами нормативної бази для вирішення питань легалізації встановлення та експлуатації радіоаматорських антенно-фідерних систем за спрощеною схемою.
2.3.8. До часу введення нормативної бази з питань легалізації встановлення та експлуатації радіоаматорських антенно-фідерних систем за спрощеною схемою, з урахуванням практичного досвіду розробити тимчасові методичні рекомендації для радіоаматорів щодо розміщення, встановлення та експлуатації радіоаматорських антенно-фідерних приладів і устаткування.
3. Відкритість, доступність, популяризація радіоаматорства
та аматорського радіоспорту
(Виконавчий директор Штаб-квартири ВЛР, профільні віце-президенти, Штаб-квартира ВЛР, комітети за напрямами, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР, фізичні особи – члени ВЛР)
3.1. Популяризація діяльності ВЛР, громадських організацій – членів ВЛР, Філій ВЛР, радіоаматорів та радіоспортсменів шляхом запровадження видання друкованих поліграфічних матеріалів, значків та емблем ВЛР, прапорців, кашкетів, тенісок, членських посвідчень, календарів, електронних матеріалів на CD- носіях тощо.
3.2. Вдосконалення веб-сайту ВЛР, структуризація інформаційного ресурсу за тематикою та новинами, зняття заборони на присутність в форумі тощо.
3.3. Створення для радіоаматорів, що надають перевагу технічній творчості українського інформаційного ресурсу за типом CQUR.ua.
3.4. Проведення в різних учбових закладах радіоаматорських виставок, показових сеансів радіоаматорського зв’язку, елементів спортивних радіозмагань, прикладів використання сучасних комп’ютерних технологій в аматорському зв’язку, відкритих уроків з питань радіоаматорства тощо.
3.5. З метою залучення до державних та місцевих програм ресурсної підтримки громадських об’єднань, популяризації та розуміння захоплення радіоаматорством, завдань та методів роботи ВЛР, громадських радіоаматорських організацій – членів ВЛР, Філій ВЛР, періодично організовувати і проводити показові виступи радіоспортсменів, радіоаматорів-школярів (дітей та молоді), сеансів аматорського радіозв’язку в присутності представників органів влади та місцевого самоврядування.
3.6. Запровадження проведення дебатів, “круглих столів“, семінарів, конференцій або форумів щодо подальшого розвитку радіоаматорства та радіоспорту, діяльності ВЛР, громадських організацій – членів ВЛР, Філій ВЛР.
3.7. Підтримка культурних ініціатив з особливим обліком циклічних подій (загальнодержавних заходів тощо) для розгортання, популяризації та показової роботи аматорських радіостанцій.
3.8. Періодична організація обміну досвідом роботи за напрямами діяльності радіоаматорства, використання передових технологій тощо на рівні ВЛР, громадських організацій – членів ВЛР, Філій ВЛР.
3.9. Організація популяризації радіоаматорства через дні відкритих дверей на колективних (гуртових) аматорських радіостанціях з доступом широких верст населення, батьків, школярів, студентів з демонстрацією елементів патріотизму під час проведення аматорського радіозв’язку, використання державної української мови, радіоаматорських спортивних змагань тощо.
3.10. Організація висвітлення в друкованих та електронних засобах масової інформації, на телебаченні і радіо ідеї аматорського радіохоббі, індивідуальних та командних технічних і спортивних досягнень радіоаматорів та радіоспортсменів.
3.11. Запровадження зустрічей з керівництвом держави провідних радіоаматорів та радіоспортсменів, котрі досягли значних результатів в міжнародних та всеукраїнських змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо.
4. Підтримка дітей та молоді
(Профільний віце-президент, комітет з підтримки молоді, Штаб-квартира ВЛР, комітети за напрямами, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР)
4.1. З метою консолідації зусиль, спрямованих на підтримку технічної творчості дітей та молоді, виявлення та розвиток лідерських якостей і отримання навичок взаємодії з державними структурами та громадськими об’єднаннями, на підставі вимог Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та Закону України «Про громадські об'єднання» опрацювати питання створення при ВЛР молодіжної радіоаматорської організації.
4.2. Вивчити передовий досвід роботі з молоддю в європейських радіоаматорських організаціях та ARRL, впровадити в діяльність ВЛР та громадських організацій – членів ВЛР.
4.3. Через ВЛР, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР, фізичних осіб – членів ВЛР сприяти, підтримувати та надавати допомогу у створенні та роботі колективних аматорських радіостанцій при школах та інших учбових закладах, різноманітних радіоаматорських об’єднань, діяльність яких спрямована на розвиток технічної творчості дітей та молоді у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.
4.4. Разом з Міністерством освіти та науки, Міністерством Соціальної політики, Міністерством Оборони, профільними учбовими закладами 3 та 4 рівнів опрацювати питання щодо сприяння в навчанні, подальшому працевлаштуванні та службі в рядах збройних сил молоді (радіоаматорів і радіоспортсменів – членів ВЛР) за напрямками спорідненими з аматорським радіозв’язком і технічним конструюванням.
4.5. Розробити та легалізувати концепцію «гостя-радіооператора з індивідуальним позивним», для забезпечення під наглядом наставника можливості дітей та молоді зробити перший крок до аматорського радіо ефіру.
4.6. Провести моніторинг діючих в України Програм підтримки дітей і молоді, на підставі чого розробити, надати для громадського обговорення та затвердити загальну Програму підтримки дітей та молоді за напрямками радіоаматорства та аматорського радіоспорту (далі – Програма підтримки молоді).
4.7. В Програмі підтримки дітей та молоді передбачити:
- заходи з популяризації радіоаматорства та радіоспорту;
- заходи з формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;
- заходи з технічної та ресурсної підтримки молодіжних та дитячих радіотехнічних гуртів, колективних аматорських радіостанцій на базі шкіл, центрів позашкільної роботи, спортивних радіо секцій тощо, незалежно від їх відомчої приналежності та організаційної форми;
- пропаганду та стимулювання серед молоді інтересу до радіотехнічних знань, орієнтації на отримання інженерних професій, пов’язаних з телекомунікаціями, інформаційними технологіями, оборонної промисловості та захисту вітчизни;
- залучення молоді до участі в роботі Радіоаматорської аварійної служби в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та проведення заходів з порятунку людей;
- впровадження під егідою ВЛР раз на два роки очної Всеукраїнської радіотехнічної олімпіади (за окремою кроковою програмою: місцеві – районні – обласні – всеукраїнські);
- впровадження під егідою ВЛР та під егідою громадських організацій – членів ВЛР (філій ВЛР) дитячих та молодіжних радіоспортивних змагань за видами радіоспорту, міні тестів;
- відзначення та нагородження молоді – призерів і переможців різноманітних радіоаматорських змагань, інших спортивних і технічних заходів, авторів нових технічних розробок, переможців радіотехнічних виставок тощо;
- заходи зі створення колективної аматорської радіостанції в дитячому таборі відпочинку «Артек – Карпати» на базі курорту «Буковель», інших таборах, діючих на постійній основі;
- заходи з організації оздоровлення і відпочинку дітей та молоді – радіоаматорів та радіоспортсменів – членів ВЛР в дитячих та молодіжних таборах відпочинку;
- розгортання в дитячих та молодіжних радіоаматорських колективах на прикладах зв’язківців та радіоаматорів національно-патріотичного та духовного виховання, поваги до символів України, української мови, історії України та своєї родини;
- організація зустрічей з ветеранами – радіоаматорами, визначними радіоаматорами та радіоспортсменами з метою обміну досвідом роботи;
- організація допомоги з боку молоді радіоаматорам похилого віку та з особливими потребами;
- заходи з організації обміну досвідом роботи з дітьми та молоддю.
4.8. На підставі загальної Програми підтримки молоді громадським організаціям – членам ВЛР або Філіям ВЛР відповідно до вимог законодавства розробити місцеві програми організаційної та фінансової підтримки молоді (оренда приміщень, комунальні послуги, різноманітні заходи тощо), які подати на розгляд та затвердження до місцевих органів самоврядування.
4.9. На постійній основі залучати молодь до участі в розробці проектів нормативних актів, положень про змагання та регламентів змагань, які допомагають дітям та молоді використовувати радіоелектронні засоби та устаткування під час заняття радіоаматорством та аматорським радіоспортом.
5. Підтримка радіоаматорів похилого віку, з обмеженими фізичними
можливостями та ветеранів війни
(Профільний віце-президент, комітет з підтримки радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями, Штаб-квартири ВЛР, комітети за напрямами, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР)
5.1. Визначити категорії радіоаматорів – осіб похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями, радіоаматорів-інвалідів війни за рівнем груп інвалідності; радіоаматорів-учасників ВВВ (членів і не членів ВЛР) як сферу відповідальності та діяльності комітету з підтримки радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями із закріпленням зазначених категорій в Положенні про комітет.
5.2. Завести централізований та місцеві електронні обліки радіоаматорів похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями.
5.3. З метою адресної допомоги та відповідно до абзацу третього пункту 5 Порядку визначення та задоволення соціально-побутових потреб та потреб у медичній допомозі ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв нацистських переслідувань , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 823, скласти соціальні паспорти радіоаматорів - ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, членів ВЛР – одиноких осіб похилого віку та членів ВЛР з обмеженими фізичними можливостями та започаткувати інститут радіоаматорів-волонтерів, ввести практику персонального шефства над радіоаматорами дітьми та молоддю-інвалідами, одинокими інвалідами та людьми похилого віку, які потребують соціальної реабілітації, утримання їх аматорської апаратури та антено-фідерного устаткування в справному стані.
5.4. На місцевому рівні організовувати взаємодію та співпрацю з відповідними державними соціальними та медичними структурами щодо захисту законних прав та обслуговування радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
5.5. Забезпечити надання керівництвом ВЛР адресної грошової допомоги, в тому числі екстреної за спрощеною процедурою, членам ВЛР, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують невідкладної допомоги, передбачивши для цього в бюджеті ВЛР окрему статтю витрат та пропонувати запровадити подібні статті витрат в громадських організаціях – членах ВЛР.
5.6. Організовувати благодійні акції, спрямовані на підтримку радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями які опинились в складних життєвих обставинах і потребують невідкладної допомоги.
5.7. Започаткувати та проводити аматорській радіо-марафони “Пам’ять”, відзначення Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, визволення України від фашистських загарбників.
5.8. Із залученням членів колективних дитячих та молодіжних колективних радіостанцій щороку організовувати очне на дому поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, визволення України від фашистських загарбників на свята День Радіо та День Перемоги, День визволення України.
5.9. Періодично залучати (за згодою та фізичними можливостями), членів ВЛР – радіоаматорів-ветеранів війни та з обмеженими фізичними можливостями для обміну досвідом радіоаматорської діяльності з молоддю.
5.10. Організувати періодичне інформування у зручній формі (письмово на поштові адреси, з використанням електронної пошти та інформаційних сайтів) радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями щодо планів діяльності профільного комітету, окремих заходів і змін нормативних документів, які стосуються радіоаматорства та радіоспорту.
5.11. Запровадити відзначення та нагородження радіоаматорів-ветеранів та радіоаматорів з обмеженими фізичними можливостями за значні досягнення та активну участь в розвитку ВЛР та громадських організацій – членів ВЛР.
6. Розвиток аматорського радіоспорту
(Профільний віце-президент, комітет аматорського радіоспорту, комітет ARDF колегія суддів, Штаб-квартири ВЛР, комітети за окремими напрямами, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР, радіоспортсмени – члени ВЛР)
6.1. З метою консолідації зусиль, спрямованих на розвиток аматорського радіоспорту, здійснити чіткій розподіл обов’язків та повноважень між комітетом аматорського радіоспорту, КХ – комітетом, УКХ – комітетом, комітетом ARDF та колегією суддів.
6.2. Провести ревізію спортивних заходів (міжнародних, всеукраїнських тощо), які проводяться під егідою ВЛР, за сприянням ВЛР, на відповідність умов оптимальної ресурсної підтримки з боку ВЛР та з боку громадських організацій – членів ВЛР, спонсорів.
6.3. Створити оптимальну структурну систему суб’єктів радіоспорту та побудову структурної системи з радіоспорту в ВЛР, з урахуванням отримання в установленому законами порядку статусу для ВЛР «національна спортивна федерація радіоспорту».
6.4. На підставі вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт» на постійній основі брати участь в розробці консолідованих пропозицій до Правил спортивних змагань з радіоспорту, Положень про всеукраїнські та міжнародні змагання з радіоспорту, Календарного плану змагань України з радіоспорту тощо.
6.5. Розробити та затвердити характеристики окремих дисциплін радіоспорту: «Спортивна радіопеленгація»; «Швидкісна радіотелеграфія»; «Радіобагатоборство, в т.ч. за номерними кодами спортивної дисципліни № 4, № 3, № 2»; «Радіозв’язок на коротких хвилях за видами випромінювання»; «Радіозв’язок на ультракоротких хвилях за видами випромінювання».
6.6. Узагальнити та розповсюдити інформацію про українських менеджерів комітетів з організації престижних міжнародних змагань з аматорського радіоспорту.
6.7. З метою створення єдиної політики в сфері радіоспорту провести моніторинг діючих в України Програм підтримки спорту, створити сучасну нормативно-правову базу управління радіоспортом, розробити і надати для громадського обговорення та затвердити Національну програму розвитку аматорського радіоспорту в Україні (далі – Програма розвитку радіоспорту).
6.8. В Програмою розвитку радіоспорту передбачити:
- проведення аналізу стану справ в України за напрямком «аматорській радіоспорт» (за дисциплінами) з визначенням проблемних питань, які впливають на його розвиток;
- створення окремого національного порталу аматорського радіоспорту з відповідними розділами за видами дисциплін, колегії суддів, умов змагань за дисциплінами, результатів змагань, рейтингових досягнень за областями та за індивідуальними показниками, інформаційними матеріалами, участі та результатів в міжнародних змаганнях тощо;
- оптимізацію заходів з аматорського радіоспорту, які проводяться ВЛР, як національною спортивною федерацією, обласними та районними спортивними федераціями (організаціями);
- заходи з координації діяльності спортивних та громадських організацій у сфері розвитку масового аматорського радіоспорту для виявлення резерву та формування збірних команд на рівні району, області, країни;
- створення системи підготовки спортивного резерву шляхом максимально можливого залучення до дисциплін радіоспорту дітей та молоді;
- впровадження ефективної системи підготовки спортсменів збірних команд України з аматорського радіоспорту за вагомими міжнародними змаганнями;
- створення системи підготовки та підвищення кваліфікації на безоплатної основі судів ВЛР з радіоспорту та судів інших установ на платної основі;
- розробка методичних рекомендацій з підготовки спортсменів за дисциплінами радіоспорту;
- розробка методик підготовки, тренування та участі спортсменів в міжнародних змаганнях за дисциплінами радіоспорту;
- вивчення, узагальнення, напрацювання та впровадження передового досвіду методичної роботи тренерів з підготовки спортсменів міжнародного класу, широке розповсюдження методик і досвіду роботи;
- заходи з профілактики шкідливих звичок (наркотичної залежності, алкоголізму, тютюнопаління тощо) і асоціальної поведінки у молоді через залучення до аматорського радіоспорту;
- заходи по сприянню соціальній та фізичній реабілітації громадян з обмеженими фізичними можливостями шляхом залучення до занять аматорським радіоспортом;
- використання ресурсів органів місцевого самоврядування на розвиток спорту, створення всеукраїнського та регіональних центрів тренування та проведення спортивних і фізкультурно-оздоровчих заходів з аматорського радіоспорту;
- залучення спонсорів, меценатів, можливостей органів влади та місцевого самоврядування до вдосконалення матеріально-технічного забезпечення за дисциплінами аматорського радіоспорту;
- розробка та надання до всеукраїнських і обласних програм з розвитку спорту пропозицій щодо проведення спортивних змагань та матеріально-технічної бази аматорського радіоспорту;
- створення відкритих засобів наглядної агітації на місцях проведення спортивних змагань з аматорського радіоспорту під гаслом «Радіоспорт – здоровий спосіб життя»;
- створення циклу тематичних передач в різних місцевих і центральних ЗМІ, що пропагуватимуть аматорський радіоспорт.
6.9. На підставі Національної програми розвитку аматорського радіоспорту в Україні, громадським організаціям – членам ВЛР обласного, районного та місцевого рівнів та філіям ВЛР розробити власні Програми розвитку аматорського радіоспорту і фінансової підтримки, які подати в установленому порядку на розгляд та затвердження до органів місцевого самоврядування.
7. Дипломні програми та дипломні заходи
(Профільний віце-президент, комітет менеджерів дипломних програм та нагород, комітети за напрямами, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР)
7.1. З метою уніфікації і подальшого розвитку різноманітних національних дипломних програм, що здійснюються різними засновниками, утворити в ВЛР комітет менеджерів дипломних програм та нагород.
7.2. Розробити Положення про комітет менеджерів дипломних програм та нагород ВЛР, в якому передбачити обов’язки менеджерів координувати всі дипломні програми в Україні та залучати до співпраці всіх менеджерів різних дипломних програм, з дотримання етичних норм.
7.3. З метою інформування радіоаматорів про дипломні програми та видання дипломів створити окремий всеукраїнський портал (або веб-сторінку) з відповідними розділами за видами дипломних програм в радіоаматорському середовищі (довгострокових - постійних); дипломних заходів (короткострокових – під конкретні заходи).
7.4. Провести перегляд дипломних програм в національному радіоаматорському середовищі та дипломних заходів за рівнем: престижних міжнародних під егідою радіоаматорських організацій іноземних держав; міжнародних під егідою ВЛР; міжнародні під егідою інших організацій та установ; всеукраїнські під егідою ВЛР; всеукраїнські під егідою інших організацій та установ; територіальних, місцевих тощо. Узагальнену інформацію з посиланням на умови виконання опублікувати для ознайомленні та участі радіоаматорів в дипломних програмах.
7.5. Узагальнити та розповсюдити інформацію про українських менеджерів престижних міжнародних дипломних програм іноземних держав. В разі відсутності таких менеджерів – організувати співпрацю з відповідними міжнародними радіоаматорськими організаціями про призначення кандидатур на менеджерів в Україні.
7.6. Вивчити та здійснити узагальнення передового досвіду роботи менеджерів дипломних програм та розповсюдити його для загального впровадження.
7.7. Вивчити передовий досвід провідних засновників дипломних програм та розповсюдити його для широкого використання.
7.8. Започаткувати серію радіоаматорських дипломів від імені ВЛР з пропагандою профілактики шкідливих звичок (наркотичної залежності, алкоголізму, тютюнопаління, розповсюдження СПИДУ тощо) а також асоціальної поведінки.
8. Ресурсний та матеріально-технічний розвиток ВЛР
(Виконавчий директор, Штаб-квартира ВЛР, віце-президенти, профільні комітети за окремими напрямами, громадські організації – члени ВЛР, Філії ВЛР, фізичні особи – члені ВЛР)
8.1. Спрямувати зусилля для отримання додаткової фінансової підтримки за рахунок державних бюджетних коштів шляхом входження на конкурсних засадах до:
- програм підтримки всеукраїнської фізкультурно-спортивної спілки (ВЛР) та громадських організацій – членів ВЛР фізкультурно-спортивної спрямованості;
- програм реалізації соціально-культурних заходів з підтримки дітей та молоді всеукраїнської громадської спілки (ВЛР) та громадських організацій – членів ВЛР.
8.2. Здійснити поліпшення матеріально-технічної бази громадських організацій через покриття видатків на оренду приміщень, що перебувають у власності громадських організацій – членів ВЛР та філій ВЛР, за рахунок коштів органів місцевого самоврядування, шляхом подання в установленому порядку відповідних конкурсних заявок.
8.3. Пошук на постійної та одноразової основі спонсорів і меценатів для підтримки діяльності ВЛР, філій ВЛР та громадських організацій – членів ВЛР, окремих спортивних та організаційних заходів (складання та надання проектів, листів-звернень, резюме, відгуків та інших необхідних документів на вимогу грантодавців).
8.4. На базі головної колективної аматорської радіостанції ВЛР створити аматорську технічну лабораторію для випробування і надання висновків на апаратуру та устаткування, що виробляється підприємствами або використовується радіоаматорами, та надання рекомендацій щодо доцільності їх придбання або масового випуску.
8.5. Для скорочення фінансових витрат оптимізувати проведення очних засідань Виконавчій Ради, Координаційної Ради, Конференцій ВЛР, проводячи їх за допомогою електронних засобів комунікації.
8.6. Оптимізувати діяльність національного QSL-бюро у частині фінансових витрат на відправлення та отримання карток-квитанцій за проведені радіоаматорами зв’язки.
8.7. З метою часткового покриття витрат на заробітну плату штатного працівника – начальника QSL-бюро опрацювати та здійснити заходи з надання послуг обміну QSL-картками також не членам ВЛР за підвищеним тарифом внесків на обслуговування, відправлення та отримання карток-квитанцій та за рахунок відправлення QSL-карток на індивідуальні адреси радіоаматорів.
8.8. Запровадити накопичення фінансів ВЛР та пасивних прибутків шляхом розміщення коштів на депозитному рахунку державного банку України.
8.9. Запровадити надходження додаткових коштів на рахунок ВЛР шляхом видання та платного розповсюдження різноманітних поліграфічних матеріалів, членських посвідчень, значків та емблем ВЛР, прапорців, кашкетів, тенісок, календарів, іншої атрибутики з емблемою ВЛР, електронних матеріалів на CD- носіях тощо.
8.10. З метою часткового покриття витрат на виготовлення та відправлення дипломів за всеукраїнськими дипломними програмами опрацювати та запровадити для не членів ВЛР платне отримання паперових дипломів.
8.11. За рахунок накопичення заощаджених ресурсів, благодійних і добровільних внесків та пожертвувань придбати або взяти в довгострокову оренду з правом викупу у власність ВЛР відповідного приміщення для штаб-квартири ВЛР (мінімальна кількість – три кімнати: для центрального QSL-бюро; колективної радіостанції, РАС та аматорської лабораторії; офісних працівників та каси). Можливо – обладнання горішнього технічного поверху, або складського приміщення.
8.12. За рахунок благодійної матеріальної допомоги здійснити придбання та накопичення канцелярського та офісного обладнання, радіоаматорської апаратури для потреб штаб-квартири ВЛР.
8.13. Обладнати в Штаб-квартирі ВЛР стаціонарну колективну аматорську КХ та УКХ радіостанцію, аматорську технічну лабораторію та центральний підрозділ РАС.
8.14. Для виїздів підрозділу РАС, проведення польових днів, очних змагань з радіоспорту, організації роботи спеціальними позивними під час святкування державних свят на місцях тощо – опрацювати питання придбання кунгу типа трейлеру для пересувної колективної радіостанції ВЛР.
9. Контроль та звітність за виконанням Програми
9.1. Контроль за виконанням всієї Програми покладається на Президента ВЛР, Директора штаб-квартири, за окремими напрямками – на профільних віце-президентів.
9.2. Звіти за виконанням виконання Програми здійснюється щорічно під час звітування керівництва ВЛР про діяльність ВЛР за відповідний період.
Організаційний комітет з проведення конференції